Du er her

Oversiktsartikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. juni 2023
Portrett av kvinne mot grønn bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. mars 2023
Halvportrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2021
Oversiktsartikkel
Publisert
5. september 2014

Debatten rundt nye DSM-5 har vært voldsom. I kulissene står sterke personligheter.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. september 2014

Diagnosar er kunnskap, men kva slags kunnskap? Er det samsvar mellom det psykiatridiagnosar gir seg ut for å vere, og den samfunnsfunksjonen dei har?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mai 2014

Somatiske symptomer uten vesentlig medisinsk forklaring er utfordrende for både pasienter, psykologer og andre helsearbeidere. Hvordan kan vi forstå disse lidelsene?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mars 2014

Daglig eksponeres vi for reklame som forteller oss at shopping gjør oss lykkeligere. Stadig oppmuntrer politikerne oss til å holde det økonomiske hjulet i gang. For noen kan det ytre og indre presset til å shoppe bli så stort at de mister helt kontrollen over shoppingatferden.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mars 2014

Barn og unge med lavt evnenivå er i høy risiko for å utvikle psykiske vansker. Det er for lite kunnskap i helsetjenesten om vanskene til denne gruppen.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. januar 2014

Metakognitiv terapi er en ny og lovende tilnærming innenfor gruppen av kognitive terapiformer. Den er anbefalt som en førstehånds behandlingsmetode for generalisert angstlidelse.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. januar 2014

Helseprofesjonelle blir sett på som utenforstående og uvitende i miljøer der det brukes anabole-androgene steroider. Dette gjør at helsevesenet ofte kommer til kort i sine tilnærminger.

Sider