Du er her

Fra arkivet: 1966

Bruddet på skolepsykologifronten

Kjære kollega.

En vesentlig forutsetning for at foreningen etter hvert skal kunne trekke opp en fast og klar politikk for sin virksomhet er at saker av fagpolitisk art koordineres gjennom foreningens styre. Innenfor en rekke sektorer samarbeider psykologer med andre yrkesgrupper og i enkelte saker kan det være nærliggende å ta et initiativ i samarbeid med slike grupper og uavhengig av foreningen. Vi vil anmode om at man i slike situasjoner tar saken opp med styret slik at man sikrer seg at et eventuelt initiativ skjer i samsvar med foreningens alminnelige politikk.

Det er nå uforenelig med medlemskap i Norsk Psykologforening også å være medlem av Norske Skolepsykologers Forening

Bruddet på skolepsykologifronten er nå definitivt. Norske Skolepsykologers Forening ble etter en intens diskusjon tatt opp som medlem av Norges Akademikersamband. En vesentlig faktor var antagelig at søknaden ble sterkt støttet av Norsk Pedagogikklag. Situasjonen har således fått sin foreløpige avklaring. Et positivt trekk ved situasjonen er at man nå kan ofre kreftene på mer konstruktive oppgaver. Ellers minner vi om at det nå er uforenelig med medlemskap i Norsk Psykologforening også å være medlem av Norske Skolepsykologers Forening. Dette vil i henhold til lovendringen på siste generalforsamling føre til eksklusjon. Enkelte medlemmer er da også i samsvar med dette blitt ekskludert. Vi regner imidlertid med at de av våre medlemmer som etter hvert går inn i skolepsykologisk arbeid, forblir lojale mot Norsk Psykologforening.

Fra leder signert Styret, november 1966

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 9, 2017, side 852

Kommenter denne artikkelen