Du er her

Utjevning og målrettede tiltak

I tillegg til gode grunnleggende velferdstjenester trenger vi målrettede tiltak rettet mot sårbare grupper for å motvirke barnefattigdom.

Publisert
4. september 2017

STORTINGSVALGET

SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG er bygd på tre bærebjelker: et levende folkestyre, klok forvaltning og rettferdig fordeling. Når vi vet at hvert tiende barn i Norge lever i relativ fattigdom, og at andelen har tredoblet seg i løpet av 14 år, gjør det vondt i senterpartisjela.

En av grunnene til at Norge gang på gang topper listen over verdens beste land å bo i, er at det er små forskjeller og stor tillit mellom folk. Når forskjellene øker, vil også mistilliten mellom folk øke. Det er dårlig for oss som samfunn, men ikke minst ødeleggende for menneskene med minst ressurser i samfunnet.

Det viktigste for å redusere barnefattigdom i Norge er å utjevne sosiale forskjeller, først og fremst gjennom et godt utbygd offentlig velferdstilbud. Det er av enorm verdi at ingen blir gjeldsslaver som følge av store sykehusregninger, slik vi kan se i flere andre land, for eksempel i USA. Det forsterker en allerede skjev fordeling av økonomiske ressurser, som rammer generasjon etter generasjon.

I tillegg til de gode grunnleggende tjenestene trenger vi målrettede tiltak rettet mot sårbare grupper. I vårt alternative statsbudsjett foreslår Senterpartiet tilskudd mot barnefattigdom på 25 millioner kroner, der deler er øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer. I tillegg vil vi gi tilskudd for å følge opp barn av psykisk syke og rusavhengige, tilskuddsordning for barn i storbyer og foreldrestøtte i kommunene.

I tillegg må vi sikre at alle barn har gode tilbud nær seg. For å ta vare på mennesker tror vi i Senterpartiet på smådriftsfordeler. Lærere, foreldre, naboer som kan følge opp hverandres barn, gir et stort sikkerhetsnett i et lokalsamfunn. I tillegg til skolen er frivilligheten en kjempeviktig arena som gir barn og unge læring, mestring, vennskap og samhold – viktige ingredienser i en god oppvekst. Derfor er noe av det øverste på vår prioriteringsliste i Senterpartiet å sørge for at dugnad ikke skattlegges. De som driver frivilligheten, gjør en enorm jobb for samfunnet, og den jobben skal verdsettes.

Vi kan ikke kalle oss en velferdsstat om vi ikke tar vare på de mest sårbare blant oss. Det er først og fremst barna. Senterpartiet kommer alltid til å ta kampen for at uansett hvor du bor, hvor mye foreldrene dine tjener, eller hvilken bakgrunn du har – så skal du ha gode muligheter i vårt samfunn. Det er rettferdig fordeling for oss. Godt valg!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 9, 2017, side 874

Kommenter denne artikkelen