Du er her

Innsatsstyrt finansiering

Rettferdig tilgang Finansieringsmodellen av psykisk helsevern, i all hovedsak rammetilskudd, har vært et hinder for å sikre rettferdig tilgang for alle med behov for behandling. Innføring av innsatsstyrt finansiering i PHV kan bidra, dersom den aktivitetsbaserte delen av inntektene gjøres større.

Per Arne Holman i Dagens medisin 15. august

Aktivt Regjeringen har innført prinsippet om innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern. Sykehusene blir finansiert på grunnlag av aktiviteten de utfører, ikke resultatene. Ordningen er som skapt til å levere flest mulig behandlinger fremfor å levere best mulig behandling.

Fra Tor Levin Hofgaards kronikk i Aftenposten 16. august

Oppstykket Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for psykisk helsevern 1. januar i år. (…) Med det nye finansieringssystemet lønner det seg å for BUP å innkalle pasienten til legen den ene dagen og psykologien den andre dagen. Det betyr mer tid på reise og mer fravær fra skolen. Andre finurligheter i systemet fører til at det er mer lønnsomt å ringe mor, far og pasient på hver sin dag fremfor å snakke med alle i løpet av samme dag.

Fra Ragnhild Holm og Lise Tveters kronikk i Aftenposten, 21. august

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 9, 2017, side 865

Kommenter denne artikkelen