Du er her

Meninger

Kronikk
Publisert
1. oktober 2008
Debatt
Publisert
1. oktober 2008

Det er viktige temaer Rygaard tar opp i sitt brev. Han stiller spørsmål ved etterforskning, prosessledelse, sakkyndigmandat, sakkyndigvurderinger og bevisvurderinger i en konkret straffesak. Jeg vil gjerne kommentere visse aspekter ved dette.

Debatt
Publisert
1. oktober 2008
Debatt
Publisert
1. oktober 2008

Jeg har lest Niels Peter Rygaards innlegg og tingrettsdommen i den saken han refererer til. Fornærmedes forklaring og de to psykologers uttalelser synes å ha vært avgjørende for at adoptivfaren ble funnet skyldig. Jeg deler Rygaards bekymring for at det kan foreligge et justismord.

Kommentar
Publisert
1. oktober 2008
Kommentar
Publisert
1. oktober 2008
Derfor
Publisert
1. september 2008
Debatt
Publisert
1. september 2008
Kronikk
Publisert
1. september 2008

Sider