Du er her

Meninger

Kronikk
Publisert
1. juli 2008

Ingunn Skre, denne månedens kronikkforfatter, er dr.psychol., førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og sitter i Psykologforeningens sentralstyre. Sammen med Anne Skard, Peder Kjøs, Magne Raundalen, Marit Netland og Kjell Underlid er hun invitert av Tidsskriftet som fast kronikør. Neste gang: Anne Skard.

Kommentar
Publisert
1. juli 2008
Kronikk
Publisert
1. juli 2008
Debatt
Publisert
2. juni 2008

Jeg leser at psykologkollegaer advarer mot bruk av hijab i jobbsammenheng, og reagerer med vantro. Kan det virkelig være sant?

Kronikk
Publisert
2. juni 2008
Debatt
Publisert
2. juni 2008
Kommentar
Publisert
2. juni 2008
Kommentar
Publisert
2. juni 2008
Debatt
Publisert
1. mai 2008

Forsøksordningen med sykmeldingsrett for psykologer er en god start. Men hva med henvisningsretten? Er ikke også den moden for revisjon?

Debatt
Publisert
1. mai 2008

I februarutgaven av Tidsskriftet ble det formidlet kritikk fra psykologer som hadde deltatt i utdanningen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Nedenfor bringer vi et tilsvar fra Helseregion Øst og Sør, hvor man redegjør for tanker bak kurstilbudene.

Sider