Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
1. mai 2008

Forsøksordningen med sykmeldingsrett for psykologer er en god start. Men hva med henvisningsretten? Er ikke også den moden for revisjon?

Debatt
Publisert
1. mai 2008

I februarutgaven av Tidsskriftet ble det formidlet kritikk fra psykologer som hadde deltatt i utdanningen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Nedenfor bringer vi et tilsvar fra Helseregion Øst og Sør, hvor man redegjør for tanker bak kurstilbudene.

Debatt
Publisert
1. mai 2008

Psykologer bør absolutt delta i debatten omkring psykisk helsevern, men har samtidig et spesielt ansvar for å bringe nyansert faglig refleksjon inn i debatten. Psykologenes egne fagetiske retningslinjer må ligge til grunn.

Kommentar
Publisert
1. april 2008
Kommentar
Publisert
1. april 2008
Kronikk
Publisert
1. april 2008
Kommentar
Publisert
1. mars 2008
Kommentar
Publisert
1. mars 2008
Debatt
Publisert
11. februar 2008

Med stort flertall gikk Psykologforeningens landsmøte 2007 inn for å opprettholde Sentralstyrets vedtak av prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Det er svært gledelig, og representerer en milepæl i foreningens kvalitetsarbeid.

Kommentar
Publisert
11. februar 2008

Sider