Olav Skårdal 1919–2004

Olav Skårdal ble født på Rjukan og startet sin yrkeskarriere som fotograf. Han valgte imidlertid en akademisk karriere, og avla graden mag. art ved Universitetet i Oslo i 1951. Han reiste deretter til USA, hvor han var ved Harvard frem til 1953. Etter en periode ved avdeling for bygdesosiologi ved Norges Landbrukshøgskole, ble han ansatt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor han var til han gikk av med pensjon i 1987.

Olavs faglige interesse var gruppeprosesser, og han var i sin tenkemåte nærmere sosiologi enn psykologi. I USA arbeidet han tett med den kjente sosiologen Robert Freed Bales, og bidro i utviklingen av teorien og metoden SYMLOG (Systematic Observation Of Groups), som etterhvert ble internasjonalt utbredt. Olav var overbevist om denne teoriens signifikante bidrag til vår innsikt om grupper. Metoden muliggjorde en systematikk i denne forskningen som ingen tradisjonelle metoder gav. Han dedikerte sin arbeidsinnsats til videreutvikling av SYMLOG, og bidro indirekte til ny forskning og utbredelse av instrumentet gjennom sin nære kontakt med Bales og andre forskere i USA, Tyskland og Sverige. Han var spesielt opptatt av problemer som oppstår når psykologiske instrumenter brukes i flere kulturer. Han satt i editorial board i det internasjonale tidsskriftet Small Group Research fra 1985 til 2003. Siden begynnelsen av 1980-tallet hadde han også sin egen virksomhet med autoriserte konsulenter i Norge og Sverige. Olav var levende opptatt av sitt fag, og drev sin virksomhet helt til det siste.

Som menneske var Olav en beskjeden mann som sjelden satte seg selv i rampelyset. Hans detaljerte oversikt over eget fagfelt var unik, og han hentet helt til det siste inspirasjon og ideer også fra andre fagområder. Han kunne forenkle og billedliggjøre kompliserte teoretiske modeller, noe som kanskje skyldtes hans bakgrunn som fotograf. Det er mange som gjennom Olav fikk den nødvendige støtte og hjelp til å bygge sin akademiske karriere, og det er sagt om Olav at han viste så stor omsorg for sine studenter at det gikk ut over hans egen akademiske produksjon.

Olav, takk for alle gode faglige diskusjoner og takk for over tyve års verdifullt vennskap.

Endre Sjøvold

IØT/NTNU

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 9, 2004, side 751

Kommenter denne artikkelen