Du er her

Årsmøte i Norsk Nevro-psykologisk Forening

I augustnummeret kom Tidsskriftet i skade for å trykke feil informasjon om dato og tema for årsmøtet i Norsk Nevro-psykologisk Forening. Hovedtemaet for årets møte er hukommelse.Nytt i år er at deltakerne inviteres til å presentere eget materiale.

Årsmøtet og årsmøtekurset vil finne sted på Hotel Opera i Oslo fra torsdag 18. november til lørdag 20. november.Kurset vil hovedsaklig legge vekt på anvendte og kliniske aspekter av hukommelse, som nevropsykologisk vurdering av hukommelse hos barn og voksne, hukommelsesfunksjoner ved psykiske lidelser og rehabilitering av hukommelsesfunksjoner etter hjerneskade.Forelesere vil være erfarne norske klinikere, men internasjonale kapasiteter er også invitert.

Vår fremste og internasjonalt anerkjente nevrobiolog, professor emeritus Per Andersen, fysiologisk institutt, ved Universitetet i Oslo, vil gi et historisk tilbakeblikk på ett av de viktigste norske bidragene til hukommelsens nevrofysiologi, med foredraget «Langtidspotensiering – en norsk forskningshistorie «. Robert H. Logie, professor ved Universitetet i Edinburgh og redactor i Quarterly Journal of Experimental Psychology, vil også forelese. Hans hovedinteresse er menneskelig hukommelse, spesielt arbeidshukommelse, både hos friske personer og personer med hjerneskader. Jonathan Evans, professor i anvendt nevropsykologi ved universitetet i Glasgow, vil ta for seg vurdering og rehabilitering av hukommelsesfunksjoner etter ervervet hjerneskade. Juri Kropotov er leder for et nevrobiologisk laboratorium i St. Petersburg, og professor II ved Psykologisk institutt, NTNU. Han vil snakke om nevrofysiologiske mekanismer ved menneskelig hukommelse.

Deltakerne holder innlegg

Denne gangen vil det også være en sesjon med frie foredrag. Medlemmene inviteres til å legge frem eget materiale, for eksempel erfaringer fra klinisk praksis, eller kasus-presentasjoner som kan være spennende å dele med kollegene. Rammen er en muntlig presentasjon på ti minutter per deltaker. Det vil ikke settes strenge krav til vitenskaplighet. Arrangørene må ha et kort sammendrag av presentasjonene innen 15. oktober.

Utredningstakster

I tilknytning til årsmøtet vil Eilert Ringdal og Rune Frøyland fra Psykologforeningen orientere om bruk av utredningstakster ved nevropsykologisk undersøkelser. Dette vil være spesielt viktig for dem som driver privat praksis.

Oppdatert informasjon om årsmøtet vil bli lagt ut på www.nevropsyk.org

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 9, 2004, side 747

Kommenter denne artikkelen