Du er her

Brukermedvirkning i Psykologforeningens sentralstyre?

Gi brukeren plass: I arbeidet for en bedre psykisk helse er psykologene en svært viktig del av løsningen. Med et så klart samfunnsmandat for å ivareta folkehelsen, må Psykologforeningen diskutere hvordan den skal ivareta denne samfunnskontrakten i sin organisering. Det handler om å bringe samfunnet inn i Psykologforeningens daglige drift og strategiske arbeid. Og da bør brukere få plass i Psykologforeningens sentralstyre.

Bjørnar Olsen på lederplass, oktober 2013

Før eller senere: – Brukere i styret kommer før eller senere. Og det tar seg bedre ut hvis det kommer før. Dette vil komme i flere organisasjoner på sikt, og nå kan vi være først. Jeg synes dette er et godt og morsomt forslag, og ser ingen gode grunner som taler imot. Det måtte i tilfelle være hvordan de skal velges eller oppnevnes, og at det trekker Psykologforeningen enda mer i retning en behandlings-psykologforening.

Olav Nyttingnes til Psykologtidsskriftet, november 2013

Hvem er «brukeren»? Jeg deler fullt og helt redaktørens betraktninger om at Psykologforeningen må være i dialog med samfunnet for å kunne svare på profesjonens samfunnsmandat. (…) Derfor har jeg også tenkt mye på hvordan foreningen og profesjonen skal levendegjøre denne holdningen og visjonen. Jeg lytter gjerne til innspill om dette. Likevel mener jeg at en bruker i styret i Psykologforeningen dessverre ikke er noen god ide. Som organisasjonsmenneske tviler jeg på at det er det beste for brukerne. Spørsmålet som raskt melder seg, er hvem «brukeren» er. Vi bygger vår organisasjon på representasjon. Hvem skal vi velge, og hvor skal brukeren velges fra? Fra én spesifikk brukerorganisasjon? Og i så fall hvilken? Skal foreningen lytte mest til «sin egen bruker», eller skal vi fortsatt lytte til brukerorganisasjonene?

Tor Levin Hoffgaard i spalten «Fra presidenten», desember 2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 11, 2016, side 922

Kommenter denne artikkelen