Du er her

Reagerte på informasjon om utenlandsstudier

UTENLANDSSTUDIER Bjørknes Høyskole har endret opplysninger om psykologistudier i utlandet på sine nettsider etter at Helsedirektoratet reagerte. Foto: Skjermdump.

Bjørknes Høyskole endret informasjon om psykologutdanning i utlandet på oppfordring fra Helsedirektoratet.

Publisert
2. november 2016

HELSEDIREKTORATET kontaktet ungarske myndigheter og fant plutselig ut at psykologutdanningen ved Eötvös Loránd University (ELTE) ikke gir rett til autorisasjon i Ungarn. Da vil personer som søker om autorisasjon i Norge i disse tilfellene ikke ha rett til godkjenning etter EØS-regelverket.

Det betyr at studenter som har fullført den ungarske utdanningen som Clinical and Health Psychologist, fra nå av ikke får lisens eller autorisasjon som psykolog i Norge, opplyste Helsedirektoratet 3. oktober.

Markedsføring

Bjørknes Høyskole har en samarbeidsavtale med ELTE om 35 studieplasser og markedsførte tilbudet sitt på nettsidene: «Ta profesjonsstudiet i utlandet» het det, også etter at Helsedirektoratet endret sin praksis. Da reagerte Helsedirektoratet, etter at Psykologtidsskriftet ønsket en kommentar. Avdelingsdirektør Anne Farseth forklarte i en e-post via kommunikasjonsavdelingen:

– Vi vil take kontakt med Bjørknes for å gjere dei merksame på at vi no har avslått autorisasjons- og lisenssøknadar for studentar som har teke ELTE-utdanninga, og vi vil oppmode dei til å endre informasjonen på denne nettsida.

Utdanningen har blant annet større mangler i klinisk teori og praksis sammenlignet med den norske utdanningen

Helsedirektoratet om utdanningen Clinical and Health Psychologist i Ungarn

Bjørknes endret informasjonen på nettsiden den 14. oktober, men avviser at de drev med villedende markedsføring.

– Vår omtale av tidligere praksis gir ikke lenger et riktig bilde, sier Cia Dunstrøm, studieleder for psykologi ved Bjørknes. Hun sier at skolen har skrevet et blogginnlegg om hvordan man blir psykolog, ikke nødvendigvis gjennom Bjørknes, men generelt.

– Vi tilbyr årsenheter og bachelor. Våre psykologistudenter har ulike fremtidsplaner, og langt fra alle sikter mot autorisasjon, skriver Dunstrøm i en e-post. Opplysningene på blogginnlegget har ligget ute siden mars 2015.

Andre yrker

Psykologiutdanningen fra ELTE kan brukes innenfor andre yrker innenfor psykologi, for eksempel rådgivning og forskning, påpeker Helsedirektoratet.

– Utdanningsinstitusjoner og Psykologiforbundet har oversikt over yrker som er aktuelle med en mastergrad i psykologi, skriver direktoratet på sine nettsider.

Psykologtidsskriftet har kontaktet Psykologiforbundet, men har ikke lyktes i å få en kommentar.

Visepresident Arne Holte i Psykologiforbundet sa til NRK 3. oktober at avgjørelsen om ikke å godkjenne utdanningen fra ELTE er sløsing med ressurser. Holte vil ikke kommentere saken i Psykologtidsskriftet.

«Større mangler»

Utdanningen som Clinical and Health Psychologist er ifølge Helsedirektoratet ikke rettet inn mot klinisk pasientbehandling i samme grad som den norske profesjonsutdanningen.

– Utdanningen har blant annet større mangler i klinisk teori og praksis sammenlignet med den norske utdanningen, skriver Helsedirektoratet på nett.

Psykologiutdannede fra Ungarn har likevel kunnet være medlemmer i Psykologforeningen.

– Hvorfor har personer uten autorisasjon som helsepersonell i Ungarn fått lov til å bli medlemmer i Psykologforeningen, generalsekretær Ole Tunold?

Tunold svarer med å sende Psykologforeningens regelverk, der det står at «utenlandsstudenter som er i et studium som leder fram til autorisasjon som psykolog i Norge, kan opptas som studentmedlemmer».

ENDRER PRAKSIS Helsedirektoratets praksis med å gi lisens til søkere med psykologiutdanning fra Ungarn, begynte i 2013, ifølge avdelingsdirektør Anne Farseth. Nå har direktoratet endret praksis. Foto: © Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

– Inntil Helsedirektoratets nylige avgjørelse tilhørte de nevnte studentene denne kategorien. Og vi følger lovene våre, svarer Tunold.

– Men du svarer om studentene. Jeg spør om dem som har fått autorisasjon i Norge på feil grunnlag. Psykologforeningen har vel da medlemmer som ikke burde vært helsepersonell?

Tunold svarer med igjen å vise til Psykologforeningens lover, der det står at «den som har fått autorisasjon eller lisens som psykolog etter Lov om Helsepersonell av 16. juni 2000 kan opptas som medlem».

Psykologforeningen har for øvrig registrert 17 utmeldinger de siste ukene. Alle med studentmedlemsstatus, fikk Psykologtidsskriftet opplyst 18. oktober. Generalsekretær Ole Tunold kommenterer dette slik:

– Psykologforeningen har stor forståelse for at Helsedirektoratets endring av praksis for tildeling av lisens og autorisasjon stiller dem som har tatt psykologistudier ved ELTE i en vanskelig situasjon. Det hadde vært best for alle om det hadde vært mulig for Helsedirektoratet å komme frem til denne konklusjonen tidligere, fordi det er skapt forventninger om at dette studiet ville lede frem til autorisasjon som psykolog gjennom en praksisperiode på lisens i Norge.

UTMELDINGER Psykologforeningen har registrert 17 utmeldinger de siste ukene. Alle med studentmedlemsstatus, ifølge generalsekretær Ole Tunold. Foto: Arne Olav Hageberg

– Begynte i 2013

Det er ny informasjon fra ungarske myndigheter og en presisering av faglige råd fra Universitetet i Oslo som ligger til grunn for at Helsedirektoratet nå endrer praksis, ifølge avdelingsdirektør Anne Farseth. Hun opplyser at praksisen med å gi lisens til søkere med psykologiutdanning fra Ungarn, begynte i 2013. Psykologforeningen har ikke medvirket til praksisendringen, ifølge avdelingsdirektøren.

– Vi ser at det har vore einskilde søkarar som har fått autorisasjon direkte med ungarsk utdanning også før dette, totalt 6 søkarar, men vi har ikkje fått undersøkt kva universitet og utdanning dei kjem frå, skriver Farseth.

Bakgrunn

  • Helsedirektoratet endrer godkjenningspraksisen for psykologiutdanningen fra ELTE-universitetet i Ungarn.
  • Studenter som har gjennomført den ungarske utdanningen får nå ikke lisens eller autorisasjon i Norge.
  • Bjørknes Høyskole har en samarbeidsavtale med ELTE. Høyskolen har nå endret informasjon om psykologiutdanning i utlandet etter reaksjon fra Helsedirektoratet.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 11, 2016, side 882-884

Kommenter denne artikkelen