Du er her

Forskningsnotiser

– Skoler bør arbeide mer bevisst med regler for databruk i timene, sier professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Eyvind Elstad.

Elever med særskilte behov har mest igjen for å bruke PC og nettbrett i skolen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 11, 2016, side 919

Kommenter denne artikkelen