Du er her

Fagbidrag

Vitenskapelig artikkel
Publisert
11. november 2022
Etikkpanelet
Publisert
1. november 2022

Når kan jeg som psykolog sette foten ned og si «nei – denne pasienten kan jeg ikke lenger ha i behandling»?

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fagessay
Publisert
1. november 2022

De etiske retningslinjene for nordiske psykologer gir et magert grunnlag for god etisk praksis.

Fagessay
Publisert
1. november 2022
Forskningslitteraturen de siste 20 årene tegner opp viktige føringer for hjelp og oppfølging, men fortsatt vet vi for lite.
Illustrasjonsbilde
Fagessay
Publisert
1. november 2022

Ydmykhet og responsivitet overfor klientens signaler er essensielle kvaliteter for psykologer som vil være virksomme terapeuter.

Skulptur av Asklepios_Foto: Netelo/Wikimedia
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022

Politiske verdier er sentrale for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden rundt oss, men har likevel vært lite undersøkt til nå.

Forsknings­intervju
Publisert
1. november 2022

Overføringsbegrepet er høyst aktuelt i psykisk helsevern, der mange psykologer har sin første stilling. Det mener Hanne Strømme, som vektlegger betydningen av relasjonskompetanse hos uerfarne psykologer.

førsteamanuensis og psykoanalytiker Hanne Strømme
Oppsummert
Publisert
7. oktober 2022

Koronapandemien var mest utfordrende for kvinnelige stipendiater med både barn, artikkelbasert avhandling og egen innsamling av data.

Evidensbasert praksis
Publisert
4. oktober 2022

Sider