Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
12. mai 2023

Behov for individuell tilpasning av innhold og omfang var viktige erfaringer i utviklingen av programmet, som er bygget opp spesielt med tanke på å øke barnas kunnskap og mestring.

Halvportrett av kvinne mot lys bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mai 2023
Etikkpanelet
Publisert
28. april 2023

Det er fagetisk problematisk at psykologer ikke prioriterer dem som trenger oss aller mest. 

Fra praksis
Publisert
28. april 2023

Innføring av psykodynamiske kasusformuleringer har ført til bedre behandling, viser erfaringer fra en Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Bilde av kvinne mot halvmørk bakgrunn
Oppsummert
Publisert
28. april 2023

Jenter reagerer sterkere i form av mer depresjon når de utsettes for stressende livshendelser og mobbing.

Bilde i fugleperspektiv av gående ungdom og skyggebilder
Fagessay
Publisert
27. april 2023

Prenatale påkjenninger virker inn på utviklingen av barnepsyken og gjenspeiler seg i barnas uttrykk i terapirommet.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
17. april 2023
Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Erratum
Publisert
11. april 2023
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2023
Halvportrett av kvinne mot hvit bakgrunn

Sider