Du er her

Fagbidrag

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022

Politiske verdier er sentrale for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden rundt oss, men har likevel vært lite undersøkt til nå.

Forsknings­intervju
Publisert
1. november 2022

Overføringsbegrepet er høyst aktuelt i psykisk helsevern, der mange psykologer har sin første stilling. Det mener Hanne Strømme, som vektlegger betydningen av relasjonskompetanse hos uerfarne psykologer.

førsteamanuensis og psykoanalytiker Hanne Strømme
Oppsummert
Publisert
7. oktober 2022

Koronapandemien var mest utfordrende for kvinnelige stipendiater med både barn, artikkelbasert avhandling og egen innsamling av data.

Evidensbasert praksis
Publisert
4. oktober 2022
Fagessay
Publisert
30. september 2022

Psykologer kan påvirke både velferdsytelser og inkludering i arbeidslivet. Ved å lære av vår praksis i NAV håper vi flere kan få hjelpen de trenger.

Fagessay
Publisert
30. september 2022

Søvnmangel henger sammen med svekket arbeidsevne. Gjennom et klinisk eksempel illustrerer jeg hvordan arbeidspsykologiske metoder kan kombineres med behandling.

Illustrasjonsbilde av person som ligger våken på hodepute
Oppsummert
Publisert
30. september 2022

Hvordan fungerer modellen Individual Placement and Support (IPS) i en norsk kontekst? Presentasjon av en metaanalyse og prosjektet IPSNOR.

Oppsummert
Publisert
30. september 2022

Faller du fra i videregående skole, er risikoen stor for at du havner utenfor arbeidslivet. Et prosjekt i regi av HelseIArbeid har som formål å forebygge frafallet.

Fra praksis
Publisert
30. september 2022

Ny kunnskap understreker betydningen av å se helse- og jobbmestring i sammenheng. Gode resultater forutsetter samarbeid mellom NAV, helsetjenester og arbeidsgivere.

Fra praksis
Publisert
30. september 2022

Psykiske plager gir problemer på jobb og sykefravær. Mange pasienter setter pris på og har nytte av at jobben blir en naturlig del av den psykologiske behandlingen.

Sider