Du er her

Fagbidrag

Etikkpanelet
Publisert
2. mai 2022
Illustrasjon
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2022
Fagessay
Publisert
2. mai 2022

I denne artikkelen illustreres hvordan utdanning av politistudenter kan kaste lys over psykoterapeutisk arbeid.

Fra praksis
Publisert
2. mai 2022

Personer som har deltatt i militære operasjoner på vegne av nasjonen får ikke skreddersydd psykisk helsehjelp, selv om vi vet at veteraner har særskilte terapeutiske behov.

Fra praksis
Publisert
4. april 2022

På Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Ullevål sykehus tilbyr vi en ny behandlingsmetode kalt Temperamentbasert terapi med støtte (TBT-S). I TBT-S danner hjerneforskning forståelsesrammeverket, og pårørende er involvert i hele behandlingsforløpet.

Fagessay
Publisert
1. april 2022

Et essay om person og personlighet, om selvets splittethet, om fremmedhet og seg selv som en annen.

Fagessay
Publisert
1. april 2022

I en tid preget av stress og press trenger ungdommens psykiske helse støtte. Psykoanalytisk teori antyder at vi er på vei til å glemme ungdommens indre liv.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2022
Fagessay
Publisert
1. april 2022

Helsemyndighetenes forståelse av en psykolog som en klinisk psykolog, er en naturlig følge av profesjonens historiske utvikling i Norge.

Sider