Du er her

Fagbidrag

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Forskningsprosjektet ReCoN omhandler tvungent psykisk helsevern. I dette fagessayet belyser vi noen utfordringer og suksesskriterier for brukerinvolvering som vi har erfart underveis i prosjektet, samt viktige betingelser for at Solveig Kjus som medforsker har kunnet bidra med sin kunnskap, kompetanse og erfaring.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mai 2022
Fagessay
Publisert
2. mai 2022

Livet etter flukt byr på utfordringer som flyktningen ikke er forberedt på å møte. Opptatt av å bringe seg selv i trygghet tar man for gitt at man fortsatt vil være den samme også i det nye landet. Men flukt bærer med seg en skjult trussel mot selvet.

Sjefredaktøren klargjør
Publisert
2. mai 2022
Etikkpanelet
Publisert
2. mai 2022
Illustrasjon
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mai 2022
Fagessay
Publisert
2. mai 2022

I denne artikkelen illustreres hvordan utdanning av politistudenter kan kaste lys over psykoterapeutisk arbeid.

Fra praksis
Publisert
2. mai 2022

Personer som har deltatt i militære operasjoner på vegne av nasjonen får ikke skreddersydd psykisk helsehjelp, selv om vi vet at veteraner har særskilte terapeutiske behov.

Fra praksis
Publisert
4. april 2022

På Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Ullevål sykehus tilbyr vi en ny behandlingsmetode kalt Temperamentbasert terapi med støtte (TBT-S). I TBT-S danner hjerneforskning forståelsesrammeverket, og pårørende er involvert i hele behandlingsforløpet.

Sider