Du er her

Fagbidrag

Etikkpanelet
Publisert
1. august 2023

Fagfolk snakker som regel psykopatiofrenes sak. Jeg  framsnakker personer med psykopatisk fungering, og da oppstår noen etiske dilemmaer. 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fra praksis
Publisert
1. august 2023

Hensikten med Kjærestevold-prosjektet var å lage et undervisningsopplegg om vold som kunne utvide ungdommers begreps- og fenomenforståelse om hva vold er, og gi informasjon om hvor det finnes hjelp.

Vulkanfjell og vulkanskyer som former
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2023
Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Evidensbasert praksis
Publisert
1. august 2023
Portrett av to menn og en kvinne
Fra praksis
Publisert
1. august 2023

ADHD-diagnosen åpner for mye skjønn. Vår testprosedyre gjør beslutningsgrunnlaget bedre.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
1. august 2023

Bjørn Christiansens minnepris for 2023 går til June Lystad og medforfattere for artikkel om arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten.

Portrett av kvinne
Forsknings­intervju
Publisert
31. juli 2023

Mindre syke pasienter som blir behandlet av avtalespesialister, får mer behandling enn pasienter med alvorligere tilstander på distriktspsykiatriske sentre. 

Pasienter med depresjon eller angst får mer behandling hos avtalespesialistene enn pasienter med samme diagnoser får på DPS, dokumenterer Per Arne Holmann med flere. Foto: Per Halvorsen
Fra praksis
Publisert
27. juli 2023

Erfaring som skal bli til kunnskap, forutsetter systematisk refleksjon. Å dele opp refleksjonsprosessen i nivåer kan effektivisere kunnskapsutviklingen.

Fagessay
Publisert
7. juli 2023

Privatisering av behandlingsrelasjonen er et omfattende problem. Rollesammenblanding kan forebygges, og det har ikke minst helsepersonellet selv ansvar for. 

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fagessay
Publisert
30. juni 2023

På det personlige plan ble psykologen og psykiateren aldri forsonet – en nærlesning av debatten.

Sider