Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
30. januar 2023

I behandling av depresjon med ketamin er tverrfaglighet og terapeutisk prosess sentrale elementer

Illustrasjonsbilde av sprøyteinjekson i overarm
Fra praksis
Publisert
30. januar 2023

Veiledning fra sexolog og innspill fra brukere har spilt en viktig rolle i utviklingen av tilbudet til pornoavhengige ved Blå Kors i Oslo

Etikkpanelet
Publisert
27. januar 2023

Vagheten i begrepet «biopsykososial» har vært brukt til å støtte en hvilken som helst psykososial hypotese eller intervensjon. Det er etisk problematisk. 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2023
Illustrasjon: Bente Jørgensen
Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Et brev fra en forelder som har utøvd vold, til barnet som har vært utsatt for volden, kan være et viktig terapeutisk verktøy. Det viser erfaringer fra modellen Avklaringsprosess etter vold og overgrep (AVPO).

Oppsummert
Publisert
2. januar 2023

Forstyrrelser i selvopplevelse er et viktig kartleggingsområde for behandlere som møter unge personer med psykoserisiko.

Person ute av fokus
Oppsummert
Publisert
2. januar 2023

Mobbing og andre belastende livshendelser er vanligere opplevelser for personer som utvikler bulimi og overspisingslidelse.

Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Kjernen i palliasjonssamtalen er å hjelpe pasientar med faktisk å leve til livets slutt.

Etikkpanelet
Publisert
19. desember 2022

Hvor skal vi som er psykologer, trekke opp grensen mellom fagutøvelse og privatliv? 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Kriteriebasert diagnostikk av schizofreni orienterer behandlere bort fra pasienten og psykosens fenomenologi. 

Bilde av Pål Gjerden

Sider