Du er her

Fagbidrag

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Med grunnlag i Helse- og omsorgsloven § 10–2 kan personer være i tvungent tilbakehold på institusjon. Praksisen har eksistert i årtier, og kunnskapsgrunnlaget er fortsatt tynt. 

Fra praksis
Publisert
27. mai 2022

Anvendelse av tvungent vern i behandling av spise-forstyrrelser er ikke uvanlig og svært komplisert. Hvordan skal vi manøvrere blant motsetningsfylte hensyn?

Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Lovkravene til tvangsinnleggelse er redusert ved fare for andres liv og helse, og fører til en menneske rettslig problematisk forskjells behandling av pasienter i psykisk helsevern.

Fra praksis
Publisert
27. mai 2022

Vi gjør alle feil iblant. Siden feilvurderingene vi gjør som vedtaksansvarlige kan få store konsekvenser, er det viktig med egenrevisjoner av vedtakene vi fatter.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mai 2022
Fagessay
Publisert
27. mai 2022

Psykologer kan bidra til å forebygge brudd på menneske­rettighetene for pasienter som er fratatt friheten

Brukerstyrte innleggelser ved alvorlig selvskading
Publisert
27. mai 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mai 2022
Fagessay
Publisert
2. mai 2022

Livet etter flukt byr på utfordringer som flyktningen ikke er forberedt på å møte. Opptatt av å bringe seg selv i trygghet tar man for gitt at man fortsatt vil være den samme også i det nye landet. Men flukt bærer med seg en skjult trussel mot selvet.

Sjefredaktøren klargjør
Publisert
2. mai 2022

Sider