Du er her

Fagbidrag

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Jon Vøllestad et al. presenterer Unified Protocol, der målet er å fremme ferdigheter i emosjonsregulering.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Filip Myhre og Roger Hansen beskriver hvordan synlige kroppslige markører hos pasienten gir terapeuten sentral informasjon i terapeutisk prosess og valg av intervensjoner.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Med kasuset Nadine viser Marit Råbu og Karsten Hytten at endring kan oppstå når pasienten gjør nye relasjonelle erfaringer både utenfor og i selve terapirommet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Thorvald Andersen og Asle Elen fremhever at konteksten der tankene og følelsene utspilles er en vesentlig analytisk faktor i det terapeutiske arbeidet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Henrik Nordahl et al. viser hvordan kognitivt oppmerksomhetssyndom (KOS) bidrar til kasuset Nadines plager og vansker.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
29. november 2023

Det sentrale er at pasienten lærer å bruke KAT-teknikkene på egen hånd – som «hjelp-til-selvhjelp», fremhever Marit Grande og Jan Ivar Røssberg.

Kvinne og mann
Evidensbasert praksis
Publisert
1. november 2023
Portrettbilde av to kvinner
Fagessay
Publisert
1. november 2023

Det er en psykologisk myte at livet må oppleves meningsfullt for å være verdt å leve. Terapeuter må også kunne hjelpe pasienter til å akseptere livets meningsløshet.

Maleri av stromfulle bølger
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2023
Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Oppsummert
Publisert
1. november 2023

Å oppfatte det sosiale miljøet som støttende var sterkt knyttet til lavere symptomer på angst og depresjon og høyere livskvalitet, fant en ny norsk studie.

Gatemiljø med trær med høstfargede blader

Sider