Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Kriteriebasert diagnostikk av schizofreni orienterer behandlere bort fra pasienten og psykosens fenomenologi. 

Bilde av Pål Gjerden
Etikkpanelet
Publisert
1. desember 2022

I verste fall bidrar psykologer til å forsterke en kultur hvor det å oppleve smerte, ubehag eller relasjonelle gnisninger defineres som «feil». 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Gjennom klinisk og systemrettet arbeid kan psykologer bidra til økt aksept for at det skal være lov til å elske den man vil.

Fagessay
Publisert
1. desember 2022

Refleksjon over behandlingsmetodenes implisitte og verdiforankrete menneskesyn kan motvirke «psykoteknologien» i faget vårt.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2022

Erfaringene til deltakerne viste at intendert virkning av behandling ikke alltid stemmer med opplevd virkning. Denne studien av behandlingsmetoden Basal eksponeringsterapi (BET) viser at deltakernes erfaringer er viktig for videre utvikling, og at ved å lytte til pasientene kan man skaffe ny kunnskap og forbedre praksis.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Gruppebehandling for personer med komplekse traumelidelser og ruslidelse er utfordrende, men kan gi pasienten innsikt i at symptomene inngår i et komplekst samspill.

Fagessay
Publisert
1. desember 2022

Diskusjonen om cannabis som en risikofaktor for schizofreni er langvarig, sammensatt og pågår fortsatt. Her er en oppsummering.

Illustrasjon: Iuliia Gosteva / Shutterstock / NTB Scanpix
Forsknings­intervju
Publisert
1. desember 2022

Cannabis er en risikofaktor for schizofreni, men det gir liten grunn til panikk i familier med ungdom som eksperimenterer med hasj. 

POTENT CANNABIS: Rådet må være å unngå den mest potente cannabisen, mener Eline Rognli og Jørgen G. Bramness.
Fra praksis
Publisert
25. november 2022

Single-Session Family Therapy (SSFT) som en nyttig arbeidsmetode i familievernet: kunnskapsgrunnlag og kliniske erfaringer.

Fagessay
Publisert
14. november 2022

Hvilke psykoanalytiske perspektiver kan anvendes på fenomenet metoo? I dette fagessayet forsøker Hanne Strømme å gi noen svar.

#METOO Føresteamanuensis Hanne Strømme har sett nærmere på metoo-fenomenet med psykoanalytiske briller. Foto: NTB

Sider