Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
27. mars 2024

Selvfølelse er et sentralt tema for personer til behandling i psykisk helsevern. Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus tilsier at gruppetilbud for bedre selvfølelse er til hjelp.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mars 2024
Kvinne med mellomlangt, blondt hår mot hvit bakgrunn
Etikkpanelet
Publisert
1. mars 2024

Når styrkeforholdet er asymmetrisk og barn er ofre, er nøytralitet å la den sterkestes rett råde, skriver filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2024

Å møte familiene der de er, gir unike møter og store muligheter for allianse, trygghet og hjelp.

Portrett av to kvinner
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2024
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2024
Fagessay
Publisert
28. februar 2024

Den nevropsykoanalytiske modellen, som integrerer kunnskap fra hjerneforskning, kan være et nyttig supplement i en oppdatert forståelse av følelseslivet.

Fagessay
Publisert
1. februar 2024

Diagnosesystemenes og WHOs definisjoner av psykisk lidelse kan bidra til å sykeliggjøre normalt livsstrev. Falkum fremhever en alternativ definisjon av psykisk helse som er i større harmoni med menneskelige erfaring.

Etikkpanelet
Publisert
1. februar 2024
Initiativet Global psykisk helse vil godt, men har et etnosentrisk grunnlag.
Fra praksis
Publisert
1. februar 2024
Erfaringer fra Møre og Romsdal tilsier at klinikere kan lykkes med å initiere og utvikle resultatindikatorer for behandlingen.

Sider