Du er her

Fagbidrag

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2023
Illustrasjon: Bente Jørgensen
Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Et brev fra en forelder som har utøvd vold, til barnet som har vært utsatt for volden, kan være et viktig terapeutisk verktøy. Det viser erfaringer fra modellen Avklaringsprosess etter vold og overgrep (AVPO).

Oppsummert
Publisert
2. januar 2023

Forstyrrelser i selvopplevelse er et viktig kartleggingsområde for behandlere som møter unge personer med psykoserisiko.

Person ute av fokus
Oppsummert
Publisert
2. januar 2023

Mobbing og andre belastende livshendelser er vanligere opplevelser for personer som utvikler bulimi og overspisingslidelse.

Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Kjernen i palliasjonssamtalen er å hjelpe pasientar med faktisk å leve til livets slutt.

Etikkpanelet
Publisert
19. desember 2022

Hvor skal vi som er psykologer, trekke opp grensen mellom fagutøvelse og privatliv? 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Kriteriebasert diagnostikk av schizofreni orienterer behandlere bort fra pasienten og psykosens fenomenologi. 

Bilde av Pål Gjerden
Etikkpanelet
Publisert
1. desember 2022

I verste fall bidrar psykologer til å forsterke en kultur hvor det å oppleve smerte, ubehag eller relasjonelle gnisninger defineres som «feil». 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Fra praksis
Publisert
1. desember 2022

Gjennom klinisk og systemrettet arbeid kan psykologer bidra til økt aksept for at det skal være lov til å elske den man vil.

Fagessay
Publisert
1. desember 2022

Refleksjon over behandlingsmetodenes implisitte og verdiforankrete menneskesyn kan motvirke «psykoteknologien» i faget vårt.

Sider