Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. november 2023

I kronikken «Å behandle den andre som objekt» unnlet Siri Gullestad å nemne at det ikkje er konsensus om forståing av kjønnsidentitet og diagnostisering av kjønnsinkongruens.

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt
Publisert
1. november 2023

Siri Erika Gullestad har tatt ordet i debatten om kjønnsinkongruens med en overraskende unyansert psykoanalytisk stemme. 

Alexandra Tenebroso. Foto: privat
Debatt
Publisert
1. november 2023

Diskusjonen i kjølvannet av min kronikk om miljøkrise i tilknytningspsykologien, er symptomatisk for hvordan fagmiljøer med sterke egeninteresser forholder seg til ny kunnskap. 

Fredrik Sylvester Jensen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
1. november 2023

Tverrfaglig samarbeid kan læres. En viktig læringsmulighet er å være i direkte dialog med fremtidige samarbeidspartnere. Denne dialogen må psykologene være en del av.

Debatt
Publisert
1. november 2023

Redaksjonen har en underlig historieskriving når de gjør et dypdykk i slagene om profesjonsutdanningen, men unnlater å nevne kvalitetsreformen. 

Psykologisk institutt, UiO: Foto: Fartein Rudjord
Debatt
Publisert
30. oktober 2023

«Tar psykologen feil, er det neppe krise», sier Per Arne Holman i et intervju med Psykologtidsskriftet. For meg var det nettopp krise det var, skriver Astrid Krahn.

Faksimile fra augustutgaven.
Debatt
Publisert
25. oktober 2023

Anja Bredal hevder i Psykologtidsskriftet at «foreldrefremmedgjøring» (FF) og «høykonflikt» er tilslørende begreper der det er vold i nære relasjoner. Det er jeg enig i.

Eivind Meland. Foto: David Jahanlu
Debatt
Publisert
23. oktober 2023

Å hevde at vi psykologiserer strukturelle problemer, er en feilrepresentasjon og et blindspor, skriver Jonas Sharma-Bakkevig og Kaja Betin i et nytt innlegg i debatten om psykologisering av psykologers arbeidsbelastninger

Kaja Betin og Jonas Sharm-Bakkevig. Foto: privat
Debatt
Publisert
20. oktober 2023

Funn om forekomsten av psykiske lidelser gjør at vi må stille det helt fundamentale filosofiske spørsmålet om hva en psykisk lidelse egentlig er.

Henrik Pedersen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
17. oktober 2023

Debatten om foreldrefremmedgjøring er en avsporing hvis vi ikke først diskuterer begrepene foreldrekonflikt og høykonflikt. Og vi må skille mellom konfliktfylte og voldelige foreldrerelasjoner.

Anja Bredal. Foto: OsloMet

Sider