Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
11. april 2024

Før hjerneforskningen gjør enorme framskritt, har det begrenset nytteverdi å snakke om miljøets påvirkning på hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Debatt
Publisert
4. april 2024

Når barns unngåelsesatferd blir definert som nødvendig, blir den også opprettholdt og forsterket.

Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Debatt
Publisert
22. mars 2024

Kritikk driver faget fremover, men vi må ta med det som er verdt å samle på.

Debatt
Publisert
21. mars 2024

Økt fagetisk bevissthet oppnås bedre ved refleksjon enn ved dom.

Debatt
Publisert
20. mars 2024

Hjerneretorikk skaper avstand til ekte mennesker og det levde liv.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
15. mars 2024

Tilknytnings- og utviklingspsykologi gjør betydningen av barns omsorgsmiljø mer tydelig.

Debatt
Publisert
14. mars 2024

Psykologforeningens krav om «psykolog-ren» spesialistutdanning har et syltynt faglig grunnlag.

Portrett av kvinne mot svart bakgrunn
Debatt
Publisert
11. mars 2024

Tilliten til hjelpesystemet svekkes når veien til hjelp byråkratiseres.

Debatt
Publisert
22. februar 2024

Uttalelser som gjelder krigen i Gaza, er besluttet av politisk ledelse og basert på demokratisk vedtatte prinsipper.

Skallet mann med briller og skjegg mot steinvegg
Meninger
Publisert
19. februar 2024

Spesialistutdanningen i samfunnspsykologi mangler kontekst, sammenheng og et kritisk blikk.

Ung kvinne med briller

Sider