Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
29. august 2023

Psykologforeningen ønsker å bidra med løsninger som gir bedre psykiske helsetjenester. Både for befolkningen og de ansatte i tjenesten.

Debatt
Publisert
28. august 2023

Verken psykiaternes «innføring av psykisk helsevern» eller psykologenes «ressurskrise» er tilstrekkelige forklaringer på situasjonen psykisk helsevern står i.

Rolf Sundet. Foto: privat
Debatt
Publisert
24. august 2023

Den pågående «sutredebatten» i Psykologtidsskriftet og i sosiale medier viser mer enn noe annet at psykologer bør bli flinkere til å begrunne sine påstander.

Helge Holgersen (UiB) mener mange psykologer skjuler seg bak strukturene istedenfor å stå opp selv å benytte seg av sin faglige autonomi Foto: privat.
Debatt
Publisert
24. august 2023

Ole Magnus Vik savner at Falkum går mer i dybden i boka Hva er psykiatri? Om fagets grunnlagsspørsmål. Jeg mener Falkum setter en ny standard for grunnlagsdiskusjoner i helsefagene.

Åge Wifstad. Foto: Universitetet i Tromsø
Debatt
Publisert
23. august 2023

Jeg finner Ole Magnus Viks anmeldelse av min bok om psykiatriens grunnlagsspørsmål såpass ekstrem i både form og innhold, at jeg ikke vil la den stå uimotsagt.

Erik Falkum. Foto: privat
Debatt
Publisert
14. august 2023

Vi hadde sviktet pasientene om vi ikke hadde sagt ifra om arbeidsvilkårene i psykisk helsevern, skriver leder for Yngre psykologers utvalg, Helén Ingrid Andreassen.

Kvinne med briller og brunt hår
Debatt
Publisert
10. august 2023

Ved å snakke så mye om seg selv blir psykologer mindre relevante som faglige premissleverandører i psykisk helsevern.

Heidi Svendsen Tessand og Maria Nylund. Foto: Stillasbyggerne.
Debatt
Publisert
9. august 2023

Er arbeidsdagen til psykologer i psykisk helsevern belastende, eller bare sutrer vi? Her er noen harde fakta, så kan leseren selv kjenne etter.  

Aina Machado Bjerke. Foto: IPR.no
Debatt
Publisert
8. august 2023

Å diskutere om psykologer sutrer eller ikke er et blindspor. Vi er nødt til å legge frem forslag om mer enn bevilgninger og flere ressurser. Vi må se på hvordan vi kan jobbe smartere, skriver Rebekka Egeland.

Rebekka Egeland. Foto: Dr Dropin
Debatt
Publisert
7. august 2023

Psykologer er klar over sine privilegier og har både rett og plikt til å si i fra om uholdbare arbeidsforhold, mener Kaja Asbjørnsen Betin.

Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn

Sider