Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
11. januar 2024

Som helsearbeidere plikter vi å stå opp mot urett og anerkjenne den undertryktes lidelse.

Debatt
Publisert
10. januar 2024

Det oppleves lite anerkjennende for klager at nær sagt enhver klage til Fagetisk råd leder til innkalling og reflekterende samtale.

Kvinne med mørkt, langt hår
Debatt
Publisert
10. januar 2024

Fagetisk råd gav ikkje Grøndahl hjelp til å identifisere relevante etiske tema og problemstillingar.

Kvinne og mann, begge med briller
Debatt
Publisert
5. januar 2024

Målet med Fagetisk råds klagebehandling er å fremme refleksjon og læring. Psykologers medvirkning i prosessen er både en forpliktelse og et medlemsgode.

Debatt
Publisert
3. januar 2024

Min datter ble frisk fra anoreksi. Familiebasert terapi med mat som medisin fungerer. Jeg opplever likevel at den biologiske forståelsen av sykdommen ikke anerkjennes i fagmiljøene.

strektegning av spisende kvinne
Debatt
Publisert
2. januar 2024

En må gjerne mene at folkerett og proporsjonalitet ikke kan forstås entydig. FN er imidlertid klare på at den pågående bombingen og blokaden av Gaza strider med folkeretten.

Debatt
Publisert
2. januar 2024

Andre faggrupper kan utføre oppgaver som tradisjonelt oppfattes som eksklusive for psykologer. Men det krever en systematisk tilnærming.

Debatt
Publisert
20. desember 2023

Når Psykologforeningen først velger å engasjere seg politisk, bør ikke situasjonens kompleksitet tas i betraktning?

Collage
Debatt
Publisert
14. desember 2023

Den danske regjering (Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre) har inngått en avtale med de øvrige partiene i Folketinget om å fremme barns interesser og velferd blant annet med å hindre og raskt slå ned på foreldresjikane og -fremmedgjøring.

Debatt
Publisert
1. desember 2023

Kognitive evnetester er treffsikre i ansettelsesprosesser, men kan slå uheldig ut for minoritetsgrupper og dermed undergrave mål om mangfold i arbeidslivet.

Mann som plukker eple fra tre

Sider