Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
24. april 2024

En ubetenksom fordømmelse kan utilsiktet bli propaganda for krigsforbrytere.

Debatt
Publisert
19. april 2024

Mye av dagens fagformidling vil skurre i fremtidens ører.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
18. april 2024

Altfor mange mennesker med funksjonsvariasjon opplever stigmatisering, diskriminering og systemiske barrierer som vanskeliggjør deres deltakelse i det norske samfunnet.

Portrett av smilende kvinne
Debatt
Publisert
17. april 2024

Tomrommet som oppstår av mangel på sikker viten, blir lett fylt med skråsikkerhet. 

Portrettfoto av kvinne
Debatt
Publisert
12. april 2024

Psykologer har ikke grunnlag for skremmeretorikk eller anbefalinger om lovregulert skjermbruk.

Portrett av smilende kvinne mot uklar naturbakgrunn
Debatt
Publisert
11. april 2024

Før hjerneforskningen gjør enorme framskritt, har det begrenset nytteverdi å snakke om miljøets påvirkning på hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Debatt
Publisert
4. april 2024

Når barns unngåelsesatferd blir definert som nødvendig, blir den også opprettholdt og forsterket.

Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Debatt
Publisert
22. mars 2024

Kritikk driver faget fremover, men vi må ta med det som er verdt å samle på.

Debatt
Publisert
21. mars 2024

Økt fagetisk bevissthet oppnås bedre ved refleksjon enn ved dom.

Debatt
Publisert
20. mars 2024

Hjerneretorikk skaper avstand til ekte mennesker og det levde liv.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn

Sider