Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
11. oktober 2023

Vi trenger mer av den psykologien som forstår mennesket som innvevd i sin kontekst – uten å redusere det til indre prosesser eller ytre forhold.

Salman Türken. Foto: Oslomet
Debatt
Publisert
10. oktober 2023

Foreldre som kjemper for å redde barnet sitt fra anoreksiens klør, blir forvirret i møte med to ulike sykdomsforståelser. Vi trenger hjelp til å sortere.

Illustrasjonsfoto. Ralph Amdursky / Library of Congress
Debatt
Publisert
22. september 2023
Foreldre som er utsatt for foreldrefremmedgjøring, beskriver en opplevelse av å bli utsatt for nok et overgrep når deres virkelighet blir marginalisert med språkvask.
Ole-Petter Olsen, Christian Jessen og Tommy Karlsen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
22. september 2023

Å møte barn med at deres oppfatninger er et resultat av påvirkning, fører kun til økt motstand hos dem.

Jartrud Sofie Frafjord. Foto: privat
Debatt
Publisert
18. september 2023

Tallet 1,6 er en indikator på hvor mye av ressursene psykisk helsevern benytter til direkte pasientarbeid. Men hvor egnet er det til å si noe om hvor hektisk ansatte i kliniske stillinger har det på jobb?

Børge Mathiassen. Foto: UNN.
Debatt
Publisert
15. september 2023

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er på ingen måte til hinder for å se barnets behov. Tvert imot adresser det ekte problemer i den virkelige verden.

Kjetil Ermesjø i Foreningen 2 Foreldre. Foto: privat.
Debatt
Publisert
12. september 2023

Behandling av kjønnsinkongruens forutsetter en annen kunnskap enn den Siri Gullestad fremviser, mener jusprofessor.

Debatt
Publisert
12. september 2023

Hjelp oss med å motarbeide at slaget mellom ressurser og behov utkjempes i pasientenes epikriser. Både psykologer og pasienter fortjener bedre.   

Kirsten Holtmon Resaland. Fotograf: Lillan Hjellum
Debatt
Publisert
11. september 2023

«Kjenn deg selv», stod det skrevet på tempelet i Delfi. Det er en grunn til at dette maksimet har fått så stor slagkraft.

Jonas Sharma-Bakkevig. Foto: privat
Debatt
Publisert
8. september 2023

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er langt mer anerkjent enn Jan Stokkebekk og hans medforfattere vil ha det til.

Portrettfoto av mann foran vindu

Sider