Du er her

Borgeren i sentrum

Psykisk helse, nye arenaer, aktører og tilnærminger av Dagfinn Ulland, Anne Brita Thorød og Erna Ulland (red.) er utgitt på Universitetsforlaget og presenterer ny metodikk i klinisk praksis. Hvordan kan vi ta vare på hverandre og gjøre hverandre gode slik at færrest mulig av oss ender opp som brukere av psykiske helsetjenester? Universell utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging er utgangspunktet, ikke sykdom, lidelse eller behandling. Boka tematiserer også hvordan man nærmer seg uro, kriser og lidelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 6, 2015, side

Kommenter denne artikkelen