Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
4. januar 2021

Boken gir faglig påfyll for alle som har interesse for vold i nære relasjoner, men dekker ikke hele feltet. 

Bokanmeldelse
Publisert
4. januar 2021

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2020

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2020

Leser du denne boken, har du verktøy til å hjelpe 80–90 % av alle pasienter med søvnlidelser. 

Bokanmeldelse
Publisert
2. november 2020

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2020

Forfatteren oppfordrer til monotasking, i motsetning til multitasking, i en bok som gir et godt innblikk i deler av japansk kultur.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2020

Forfatteren deler generøst av sin kunnskap fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Men boka mangler et blikk på oppdatert forskning og menneskerettigheter.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2020

Her var det bare å finne fram markeringspennen.

Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2020

Jeg frykter at folk flest vil bli negativt påvirket av denne amerikansk-pregete hangen til polarisering i Løgn eller Sannhet og derav følgende lettkjøpte løsninger.

Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2020

Boken lover stoisk livsmestring, men oppfyller kun delvis sine lovnader.

Sider