Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2024

En nyttig, konkret og kortfattet veileder som beskriver tilnærminger ovenfor eldre pasienter som sliter med usunn alkoholbruk.

Omslagsbilde av boken Unhealthy Alcohol Use in Older Adults_Erin L Woodhead_Hogrefe
Bokanmeldelse
Publisert
31. mai 2024

Ole Jacob Madsens skriver om velkjente temaer. Men selv når jeg tror jeg vet hvor han vil med et essay, blir jeg overrasket og må konfrontere min egen forutinntatthet.

Bokanmeldelse
Publisert
30. april 2024

Svend Brinkmann går til krig mot opplevelsessamfunnet i sin nye bok, hvor han argumenterer for at opplevelser ikke finnes.

Bokforside
Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Boken kan lære psykologer om hvordan spilling dekker sentrale psykologiske behov, og hvorfor det er vanskelig å gi slipp.

Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Svein Haugsgjerd går bredt til verks for å forstå psykosefenomenet, i en bok som burde vært bedre bearbeidet.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Henrik Berg minner oss på det usikre i den psykologiske vitenskapen, og oppfordrer til vitenskapsteoretisk selvrefleksjon.

Omslagsbilde av bokn Vitenskapsteori i psykologiske fag_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Gode intensjonar til tross, denne boka om terapeutisk sjølvivaretaking treff verken meg eller blink.

Omslagsbilde av boken The Thriving Therapist
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Hva kan kognitiv atferdsterapi og eksistensiell psykoterapi lære av hverandre? Spørsmålet åpner opp for en utforskning av psykoterapienes kunnskapssyn, menneskesyn og verdier.

Omslagsbilde av boken CBT and Existential Psychology
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2024

Pål Grøndahl gir et viktig korrektiv til tabloidenes fremstilling av «psykopaten iblant oss», i en bok som inneholder det meste du trenger å vite om psykopati.

Omslagsbilde av boken Psykopatiske personligheter
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

En inspirerende bok om spiritualitet i psykoterapi, med noen nordiske blindflekker.

Bokomslag Handbook of Spiritually Integrated Psychotherapies_

Sider