Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
31. januar 2023

Bergljot Gjelsvik har skrevet en kunnskapsrik fagbok med mange kloke refleksjoner, fra innsiden av sin egen krise.

Stilisert kart/terreng
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
Autisme og mental helse utgjør en oppdatert kunnskapsoversikt om autisme og vanlige tilleggslidelser, og er en vellykket bok – trass noen vesentlige mangler.
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Ballongselger pg barn
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Komplekse problemstillinger stiller høye krav til kompetanse, og samhandling mellom instanser. Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak kan bidra til å bedre samarbeidet.

Illustrasjonsbilde vev
Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2022

Forfatterne av Idrettspsykologi tar enkelte interessante valg, men mislykkes i sitt forsøk på å skrive en vitenskapelig bok om emnet.

Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2022

Personlighetsfokusert terapi tilbyr en god introduksjon til integrativ behandling av personlighetsproblemer, men blir for entydig og lemfeldig i sin omgang med psykoanalytiske begreper og teori.

Bokanmeldelse
Publisert
30. september 2022

Digital psykoterapi har unike fordeler, men også potensielle fallgruver.

Illustrasjonstegning av to sammenkoblede laptoper
Bokanmeldelse
Publisert
30. september 2022

Enkel og konkret språkbruk er viktig for tilliten til fagfeltet. Oscar Amundsens bok Drømmeorganisasjonen er et solid, faglig forankret bidrag til ledelseslitteraturen.

Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Basal eksponeringsterapi (BET) er en relativt ny behandlingsmodell, som har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Det er dermed på tide at terapiformen endelig presenteres utfyllende i bokform.

Bokanmeldelse
Publisert
31. august 2022

Etter mange timer i terapeutstolen og som forsker, har Fanny Duckert samlet «alt» hun har hørt og lært mellom to permer. Dette er en bok jeg mener er relevant for den som står i en endringsprosess, og for dem som skal følge på veien.

THE WINE GLASS (1859) av JAMES MCNEILL WHISTLER

Sider