Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Jan Grue vil at vi skal snakke oftere og mer åpent om funksjonshemmede, sårbarhet, belastning og usynlig arbeid. Heldigvis har han skrevet en effektiv samtalestarter om temaet.

Professor Jan Grue
Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Endelig har vi fått en lærebok om sakkyndighet i Norge. Den som lurer på smått og stort om regler og krav som gjelder bruken av leger, psykiatere og psykologer i retten, kan nå finne svarene i én bok.

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2021

To norske fagbøker om psykoterapi med barn og ungdom er nylig kommet ut, og er etter min mening svært gode tilskudd til sjangeren.

Forside for Psykodynamisk terapi for barn
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2021

Denne boka er en viktig påminner om at jenter og kvinner med ADHD bør oppdages tidligere.

Bokanmeldelse
Publisert
1. oktober 2021

Kjærligheten og seksualiteten møtes til duell.

Nyttig, men ikke revolusjonerende
Publisert
1. september 2021

Vi har fortsatt ikke knekt koden om hva som er den beste behandlingen for marginaliserte kvinner er. Boken er et lite bidrag i riktig retning.

Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2021

Boken Ulovlig medisin vil nok engasjere troende, men er dårlig egnet til å overbevise skeptikerne om den kliniske nytten av psykedeliske stoffer.

Bokanmeldelse
Publisert
2. august 2021

Hvordan påvirker metaforer vår verdensanskuelse? Hvordan kan terapeuten fortolke pasientens valg av metaforer? Disse og andre spørsmål forsøker Gudrun Olsson å svare på i boken sin.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Enkle og tydelige prinsipper hjelper pasienten å ta del i egen behandling.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Nevrokognitiv utviklingspsykologi gir en innføring i et sentralt fagfelt for vordende psykologer, men boken kunne med fordel satt stoffet inn i en videre kontekst.

Sider