Du er her

Aktuelt

Nyheter
Publisert
1. juli 2021

Det er flere som har diagnosen overspisingslidelse enn som har anoreksi og bulimi til sammen. Fagfolk vedgår nå at denne pasientgruppen er forsømt.

Nyheter
Publisert
10. juni 2021

BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av tre døgntilbud i hele verden i en WHO-katalog som ble lansert internasjonalt 10. juni.

Valg 2021
Publisert
1. juni 2021

Blir psykisk helse et sentralt tema i valgkampen? Hva bør i så fall politikere gjøre for psykisk helsetjenester i neste stortingsperiode? Vi ba 12 stemmer tipse våre folkevalgte.

Psykologer i barnevernet
Publisert
1. juni 2021

Forsker Marit Skivenes er kjent med argumentene om at det trengs flere psykologer inn i barnevernet. Hun leder regjeringens nye barnevernsutvalg.

Psykologer i barnevernet
Publisert
1. juni 2021

Psykologforeningen ønsker flere psykologer inn i barnevernet. Men hva skal psykologene gjøre der? Og hvordan unngå profesjonskamp når psykologer skal samarbeide med sosionomer og barnevernspedagoger? – Profesjonskampen er allerede i gang, sier Fellesorganisasjonens leder.

Nyheter
Publisert
20. mai 2021

Heller ikke i lagmannsretten vant ELTE-studentene fram med kravet om at de skal ha tilgang til psykologyrket i Norge. Det fremgår av en dom som ble avsagt 19. mai.

Aktuelt
Publisert
3. mai 2021

I 2021 er det 20 år siden psykologspesialister fikk anledning til å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern. Psykologene skulle bidra til mindre tvang, men tallene fra Norsk pasientregister de siste 7–8 årene tyder på at antall tvangsinnleggelser er stabilt. Torsdag 6. mai arrangerte Psykologtidsskriftet digital debatt om tvang i psykisk helsevern. Fikk du ikke med deg debatten live kan du se den i opptak nederst i denne saken.

Journal
Publisert
3. mai 2021

Ny forskning reiser spørsmål om pasientjournalen som arbeidsredskap. «Journalen min skal ikke være en åpen lærebok for studenter og annet helsepersonell», advarer forfatter, hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

Tester
Publisert
3. mai 2021

Helsedirektoratet vil redusere antall testanbefalinger og innføre en merkeordning for å opplyse om usikkerhet ved testene og opphavsrettslige forhold. 

Sider