Du er her

Aktuelt

Notis
Publisert
1. januar 2021

Deprimerte barn og unge har høyere risiko enn ikke- deprimerte for å bli rammet av somatisk sykdom og få redusert levetid.

Nyheter
Publisert
1. desember 2020

Klimahensyn må ikke stå i veien for foreningens formål, mener Håkon Skard og lover ikke heldigital spesialistutdanning.

MOBILUTSLIPP En naturlig oppfølging av klimaregnskapet vil være å se nærmere på forbruk av eksempelvis mobiltelefoner, som bidrar vesentlig til klimautslipp når de blir produsert. I Dhaka i Bangladesh jobber denne mannen og kvinnen med å plukke ut deler s
Publisert
1. desember 2020

19 år etter lovfestingen sliter helsemyndighetene fortsatt med å få hjelpeapparatet til å ta i bruk individuell plan. Anne Grethe Erlandsen vil ha kommunepsykologene på banen.

Nyheter
Publisert
25. november 2020

Snart ett år etter at kommunene fikk plikt til å tilby psykologkompetanse, står 140 kommuner uten psykologårsverk i psykisk helse- og rusarbeid. Hustadvika i Møre og Romsdal er blant dem som sliter.

Hustadvika kommune er en av mange som sliter med rekruttering til psykisk helse og rus. Foto: Wikimedia
EU-kommisjonen:
Publisert
18. november 2020

EU-kommisjonen avviser at masterutdanningen i psykologi ved ELTE er en profesjonsutdanning, og hevder den dermed ikke omfattes av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Nyheter
Publisert
2. november 2020

Noen helseforetak sliter med turnover, men foreløpig tyder lite på at psykologer og psykologspesialister «flykter» fra psykisk helsevern i stor stil.

 

Anne Kjersti Befring
Publisert
2. november 2020

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Behandling i psykisk helsevern
Publisert
14. oktober 2020

Helseministeren åpner for at modellen The Bergen 4-Day Treatment er overførbar til behandling av andre lidelser.

Nyheter
Publisert
9. oktober 2020

Nye retningslinjer for forebygging av selvmord utvides til å omfatte rusfeltet og utsettes dermed til 2022.

Verdensdagen
Publisert
6. oktober 2020

«Trivielt og ufarlig», «vagt og uforpliktende». Også i år får Verdensdagen for psykisk helse tyn for valg av tema.

Sider