Temanummer: Arbeid og psykisk helse Invitasjon: bidrag til temanummer

Bilde av deprimert kvinne. Foto: Anh Nguyen / Unsplash

Forekomsten av psykiske symptomer er om lag tre ganger så høy blant ikke-yrkesaktive som blant yrkesaktive. Psykiske lidelser gjør det vanskelig for mange å beholde fotfestet i arbeidslivet. Uten inntekt øker risikoen for økonomiske vansker, som over tid kan gi alvorlige konsekvenser for psykisk helse.

Jobben har en sentral livsrolle for de fleste av oss. Å bli utestengt fra arbeidslivet vil ha en negativ innvirkning på et menneskes selvverdsetting.

Psykologtidsskriftet ønsker å løfte frem arbeid og psykisk helse i et eget temanummer og inviterer i den forbindelse engasjerte psykologer og forskere til å sende inn bidrag. Målet med temanummeret er å presentere en bredde av problemstillinger og perspektiver relatert til temaet, samt gi norske psykologer inspirasjon til egen fagutvikling. Modige tekster som kan utfordre etablert konsensus eller som kan presentere nye arbeidsmåter, er særlig velkomne.

I temanummeret er vi interessert i tekster fra alle spesialiseringsområdene og innen alle sjangerne våre, slik som vitenskapelige artikler, bidrag fra praksis, fagessay og debattinnlegg.

Send en kort beskrivelse av en mulig tekst (maksimalt 250 ord) innen 15. september 2021. Se www.psykologtidsskriftet.no for en nærmere beskrivelse av våre ulike sjangere samt retningslinjer for disse.

Spørsmål, tips eller forslag til artikler sendes sjefredaktør Katharine Cecilia Williams: katharine@psykologtidsskriftet.no

Kommenter denne artikkelen