Viktig å vite

Etiske spørsmål må være avklart på forhånd

Enhver behandling av personopplysninger må gjøres i samsvar med personopplysningsloven. Som regel har den ansvarlige for studien en plikt til å oppsøke råd og veiledning hos personvernombudet. Forskningsetiske avklaringer redegjøres for i følgebrevet når du sender inn manuskriptet.

Les mer her.

 

Forfatterskap

Psykologtidsskriftet definerer forfatterskap i samsvar med Vancouver-gruppens retningslinjer. Psykologtidsskriftet følger Committe on Publication Ethics anbefalte rutiner i behandling av spørsmål relatert til forfatterskap.

Les mer her.

 

Interessekonflikter

Eventuelle kommersielle egeninteresser eller andre interessekonflikter knyttet til det innsendte manuskript, skal angis i følgebrevet. 

Les mer her

 

Finansieringer

Hvis prosjektet som blir presentert i artikkelen har mottatt finansiell bistand, skal opplysninger om dette fremgå i et eget avsnitt på slutten av artikkelen, sammen med eventuelle takksigelser.

Les mer her

 

Uenighet, spørsmål eller klager

Psykologtidsskriftet ønsker deg velkommen til å skrive en artikkelkommentar hvis du har lest noe du er uenig i eller mener er feilaktig. Les mer her

Ta kontakt med sjefredaktør Katharine Cecilia Williams hvis du har spørsmål til eller ønsker å klager på redaksjonelle beslutninger knyttet til punktene som er listet på denne siden.