Du er her

Ny sjanger

Publisert
22. juni 2022

Fra og med denne utgaven av Psykologtidsskriftet publiserer vi tekster under sjangeren «Artikkelkommentar». Forfattere av slike tekster kommenterer en artikkel publisert hos oss. Det er imidlertid ikke første gang vi har publisert slike bidrag. Noen nyere eksempler er «Norsk studie av reliabilitet og validitet av ASRS» av Erlend Joramo Brevik og «Tilsvar til artikkel «Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser» av Elisabeth Øverland og Erica Zahl, som begge ligger ute på Psykologtidsskriftet.no. I utgangspunktet vil kommentarer kun publiseres på våre nettsider, men enkelte ganger også i papirutgaven. På foregående side kunne du i denne utgaven lese en kommentar til Kristin Alve Glads artikkel «Epistemisk mistillit», ført i pennen av Sigmund Karterud. Denne kommentaren gir deg som leser tilgang til en syntetisering av et omfattende fagområde, samtidig som den bidrar til å fremheve poengene i Glads fagessay ved å belyse hvordan samme fenomen kan betraktes ulikt.

Det er flere årsaker til at vi etablerer artikkelkommentar som en formell sjanger i Psykologtidsskriftet. Kommentaren kan gi innblikk i sentrale diskusjonstema, konflikter eller metodeproblemer innenfor et område. Man får se akademisk diskusjon og kritikk i skrift. Fagpersoner som får kommentere i Psykologtidsskriftet, vil ha spesialistkompetanse på det aktuelle tema, og leseren får gjennom kommentaren tilgang på de refleksjoner de gjør seg, uten at teksten har den stramme formen som kreves i en artikkel eller en review. Kommentarene kan synliggjøre tema eller momenter i en studie som det er vanskelig å se eller ta stilling til selv, fordi man ikke har dybdekunnskaper nok til å se det.

Men ikke minst er det ifølge Vancouver-konvensjonen en anbefalt praksis for fagtidsskrift å gi lesere en mulighet til å sende inn kommentarer, spørsmål eller kritiske inn-spill til publiserte artikler. Det innebærer at korresponderende forfatter av artikler forventes å stille seg tilgjengelig for å gi svar på kommentarer som måtte komme. Inntil videre vil ikke kommentarer indekseres, men vi vil orientere forfatteren om kommentarer når slike publiseres.

Faglig debatt, saklig begrunnet kritikk og uenigheter er viktige ingredienser for kontinuerlig fagutvikling. Gode og velfunderte kommentarer gir mulighet for nye perspektiver på artiklers implikasjoner og bør være lærerike for både forfatterne og for leserne. Jeg vil med denne sjangeren oppmuntre til åpne diskusjoner om artikler vi publiserer. ×

Katharine Cecilia Williams, sjefredaktør

Kommenter denne artikkelen