Du er her

Vel å merke

Publisert
5. april 2011

Antall årsverk i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene gikk ned med 6 prosent fra 2008 til 2009, året etter avslutningen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi i Norsk Psykologforening fikk totalt inn 52 søknader i 2010. Avtalespesialister blir prioritert. Kroner 560<[FO]>000 ble fordelt slik:

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side 398

Kommenter denne artikkelen