Du er her

Fondstildelinger

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi i Norsk Psykologforening fikk totalt inn 52 søknader i 2010. Avtalespesialister blir prioritert. Kroner 560<[FO]>000 ble fordelt slik:

Publisert
5. april 2011

SKRIFTLIGE ARBEIDER: 

Annelise Fredriksen

30000

Bodil Solberg

30000

Sissel Gran

30000

Elisabeth Myrstad

20000

Ivan Bendiksen

20000

Sverre Hoem

10000

Ann Kristin

10000

Kurs, videreutdanning, konferanser:

Toril Mjøen

25 000

Tonje Lossius Husum

25 000

Inger Jakobsen

25 000

Toril Ursin Boe

20 000

Helle Fabrin Eide

20 000

Eli Sofie Hallaråker

15 000

Kjell Magne Håkonsen

15 000

Inger Elisabeth Jørgensen

15 000

Irma Kremers

15 000

Olaug Moi

15 000

Gunn E. Bie Mykland

15 000

Anne-Jorunn Ryum Møen

15 000

Hilde Sundberg

15 000

Knut Halvdan Svendsen

15 000

Unni Tveita

15 000

Erik Wærnes

15 000

Espen Hamre

10 000

Harald Victor Knutson

10 000

Eivind Mo

10 000

Stella M.K. Ottesen

10 000

Mariann Stadler

10 000

Anne Stilloff

10 000

Annet

Forening for privatpraktiserende psykologer

70 000

Hilde Storvik

Administrasjonssekretær i Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen