Du er her

Kutter etter Opptrappingsplanen

Antall årsverk i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene gikk ned med 6 prosent fra 2008 til 2009, året etter avslutningen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Publisert
5. april 2011

Illustrasjonsfoto: YAY Micro

Nøkkeltall for helsesektoren, Helsedirektoratets årlige statusrapport, gir klar beskjed om konsekvensen av at de øremerkede midlene til psykisk helse i førstelinjen forsvant med avslutningen av Opptrappingsplanen.

Første året etter at opptrappingsperioden utløp, gikk den samlede innsatsen i kommunene ned med 3,3 prosent. For barn var reduksjonen 6 prosent, for voksne 2,4 prosent.

«Dette har negative konsekvenser for forebyggende arbeid innen psykisk helse blant barn og unge», heter det i rapporten.

Bare cirka tre prosent av kommunenes helsekostnader benyttes til arbeid på helsestasjoner, skolehelsetjenester og annet forebyggende arbeid. Andelen har vært stabil i perioden fra 2005 til 2009, til tross for helsemyndighetenes satsning på forebygging.

– Myndighetene har en betydelig vei å gå hvis de mener alvor med å ville satse på forebygging og tidlig intervensjon slik de lover gjennom Samhandlingsreformen, kommenterer fagsjef Anders Skuterud i Norsk Psykologforening.

Per Halvorsen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen