Du er her

Vel å merke

Publisert
1. september 2006
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 9, 2006, side 972-973, 975

Kommenter denne artikkelen