Du er her

Ferskvare

Å forstå psykoser

Mening og mestring ved psykoselidelser av Frank Oterholt og Gunnar Brox Haugen (red.) utgitt på Universitetsforlaget, har sitt utspring i miljøet rundt stiftelsen Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP). Målet er økt forståelse for hvordan mennesker med psykoselidelser og deres nærmeste lever med dette. Forfatterne retter blikket framover: Hvor står vi i det psykiske helselandskapet i dag, og hvor finnes innsikt i psykoselidelser som bør tas med videre?

Krevende livserfaringer

Cappelen Damm Akademisk har utgitt Krevende livserfaringer og psykisk helse av Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.) En fellesnevner for disse livserfaringene er at de utløser psykososialt stress og opplevelse av krise, sorg og/eller tap. Men vonde erfaringer kan på sikt også gi grunnlag for personlig vekst og utvikling. Det siste kapittelet tar for seg den profesjonelle hjelperen, som selv er i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise.

Vold mot barn

Hvordan jobbe systematisk med praksisnære modeller for tiltak rundt barnet? Det er hovedspørsmålet i Vold mot barn. Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger av Kate Mevik, Ole Greger Lillevik og Oddbjørg Edvardsen (Gyldendal forlag). Forfatterne som representerer både forskere og fagpersoner, ønsker større åpenhet og innsats i dette arbeidet – og å gjøre fagfolk bedre i stand til å ivareta barneperspektivet i beslutningene de tar på vegne av barnet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 7, 2016, side 573

Kommenter denne artikkelen