Du er her

Medisinfritt

Medisinfritt er forskningsfritt: På universitetene i Norge skal undervisningen være forskningsbasert. Kommer medikamentfrie behandlingstilbud inn i behandlingsveilederne, må studentene lære at dette kun skyldes politiske føringer. Jeg kan ikke som ansvarlig for undervisningen i psykiatri ved Universitetet i Oslo støtte opp om denne utviklingen. Den savner dessverre all støtte i vitenskapen.

Jan Ivar Røssberg i Aftenposten 13. Juni

Historisk: Bent Høie skriver helsehistorie, og det er ikke et eksperiment.

Hans-Erik Dyvik Husby på hankvonhell.blog.no 14. Juni

Ikke psykiaternes bord: Hvorfor kan psykiatere med minimal tro på medisinfrie tilbud likevel ikke holde seg unna utviklingen av dem? Dette er ikke deres bord.

Anne Grethe Teien @agteien, på Twitter 15. juni

Umulig forskningskrav: Det synes som om Røssberg ikke har fått med seg at Høie her gir uttrykk for et verdiladet politisk syn – ikke evidensbasert helsefag. Slike normative oppfatninger er det er vanskelig, for ikke å si umulig, å stille krav om forskning til.

Tor Levin Hofgaard i Dagens Medisin, 15. juni

Medbestemmelse: Innføring av medisinfrie alternativer handler ikke om å slutte med medisiner i behandling av alvorlige psykiske lidelser. Det handler om å sikre at medisiner brukes riktig og at brukeren selv er med å bestemme om medisiner skal tas eller ikke.

Lars Lien debatterer i Aftenposten 21. juni

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 7, 2016, side 563

Kommenter denne artikkelen