Du er her

Henri F. Ellenberger The Discovery of the Unconscious (1970)

Henri Ellenbergers bok om det ubevisste er et intellektuelt fyrverkeri – panoramisk i sitt overblikk, skriver Kim Larsen.

Som ung student leste jeg i 1980 Henri Ellenbergers monumentale 950 siders bok The discovery of the unconscious. The history and evolution of dynamic psychiatry (1970). Det gikk opp for meg hvor viktig den sosiokulturelle konteksten er for vitenskapelige teorier, og hvordan psykologiske teorier inngår i en toveis interaksjon med den omliggende sosiokulturelle konteksten. Ellenbergers bok inneholdt temaer jeg har holdt på med siden; Freud-biografi og psykoanalysens historie, sosialpsykologi og kulturpsykologi. Boken er et intellektuelt fyrverkeri; panoramisk i sitt overblikk og overveldende i sin detaljrikdom. Ellenbergers multifasetterte og kaleidoskopiske intellekt gjorde meg helt matt samtidig som hans etterrettelighet og grundighet i bruken av historiske kilder ble et ideal for meg. Mine artikler om Josef Breuers pasient «Anna O»/Bertha Pappenheim i Tidsskrift for Norsk Psykologforening fra 2004 er et resultat av lesningen av Ellenbergers bok.

Kim Larsen utfordrer Anders Zachrisson til å ta stafettpinnen videre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 11, 2014, side 980

Kommenter denne artikkelen