Du er her

Ut av frustrasjonen

Publisert
5. november 2014

«Jeg ville ha trodd at det med alle de ressursene som finnes i de psykiske helsetjenestene, burde det være mulig å oppnå bedre resultater. Likevel stiller jeg meg fremdeles ofte spørsmålet: Hjelper det egentlig, dette vi driver med?» spør psykolog Birgit Valla. Nå mener hun å ha funnet veien ut av frustrasjonen, og hun ønsker store endringer i helsetjenesten. Ved å lytte til det folk forteller, sette seg inn i ny kunnskap og ha mot til å gå nye veier, er forbedringspotensialet enormt, skriver hun.

Birgit Valla: Videre. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre. Gyldendal Akademisk, 2014

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 11, 2014, side

Kommenter denne artikkelen