Du er her

Originalartikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2023
Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. juni 2023
Portrett av to kvinner
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. juni 2023
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mai 2023
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2023
Halvportrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. februar 2023
Portrett av mann
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2023
Illustrasjon: Bente Jørgensen
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2022

Erfaringene til deltakerne viste at intendert virkning av behandling ikke alltid stemmer med opplevd virkning. Denne studien av behandlingsmetoden Basal eksponeringsterapi (BET) viser at deltakernes erfaringer er viktig for videre utvikling, og at ved å lytte til pasientene kan man skaffe ny kunnskap og forbedre praksis.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022

Politiske verdier er sentrale for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden rundt oss, men har likevel vært lite undersøkt til nå.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. september 2022

Sider