Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Menn er betre enn kvinner til å bruka viljen for å undertrykka svolt.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. juni 2010

Eldre smertepasienter har bedre effekt av psykologisk behandling enn av medikamenter på lengre sikt. Men få eldre blir i dag tilbudt psykologisk behandling.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010
Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Straffespark mot ein målvakt i raudt har mindre sjanse for å gå i nettet.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2010

Gutar og jenter favoriserer kjønnsspesifikke leiker frå den stunda dei lærer seg å krabba.

Innspill
Publisert
5. juni 2010

Tanken om rusproblemer som et helsespørsmål, og ikke bare et sosialt problem, har i det siste fått mer vind i seilene.

Oppsummert
Publisert
5. mai 2010

Primær selvevaluering brukes mest innen arbeids- og organisasjonspsykologi, både i forskningssammenheng og i ansettelsesprosesser.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. mai 2010

Effektiv behandling for psykiske lidelser finnes, utfordringen er å gjøre den tilgjengelig i befolkningen. I andre del av artikkelserien «Psykologi og samfunn» beskriver Arnstein Mykletun og andre fra HEMIL-senteret de fem flaskehalsene som kan holde personer med en psykisk lidelse borte fra den virksomme behandlingen.

Oppsummert
Publisert
5. mai 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. mai 2010

Fobier er arvelige, og personlighetsforstyrrelser er moderat arvelige, viser Nikolai Czajkowski. Med sin forskning ønsker han å bidra til en ny generasjon av diagnostiske verktøy.

Sider