Du er her

Oppsummert

Psykologi og samfunn
Publisert
7. april 2010

I løpet av et år vil en av tre i den voksne befolkningen tilfredsstille diagnostiske kriterier for minst én psykisk lidelse. Cirka halvparten vil rammes i løpet av livet [1]. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de vanligste.

Forskningsintervjuet
Publisert
7. april 2010

I terapi med barn og unge er samarbeid med omsorgsgiverne avgjørende for et godt behandlingsutfall. Terapeuten må endre seg hvis resultatet uteblir.

Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
7. april 2010
Oppsummert
Publisert
5. september 2009

Den nye norske versjonen av «hardiness»-skalaen fremstår som et interessant mål på menneskers robusthet i møte med krevende situasjoner og livshendelser.

Oppsummert
Publisert
5. august 2009

Satisfaction With Life Scale (forkortes SWLS og uttales svells) er et av de mest brukte måleinstrumentene for å fange subjektivt velvære (subjective well-being) generelt og livstilfredshet spesielt.

Arv og miljø
Publisert
5. juni 2009

Ny kunnskap om genetikk tilsier at vi må endre vårt syn på årsaker til psykologiske vansker. Det er ikke støtte i forskningen for å si at det finnes gener for psykiske lidelser.

Oppsummert
Publisert
5. mars 2009

The ritualistic checking of weight and shape may intensify body size preoccupation and maintain disordered eating behaviours, such as purging or restrictive eating. The Body Checking Questionnaire is a brief self-report questionnaire designed to specifically assess body checking behaviours.

Sider