Du er her

Notis

Notis
Publisert
1. mai 2021

Senterpartiet vil ha drahjelp fra staten for å sikre rekruttering av kommunepsykologer til distriktene.

Notis
Publisert
1. januar 2021

Deprimerte barn og unge har høyere risiko enn ikke- deprimerte for å bli rammet av somatisk sykdom og få redusert levetid.

Notis
Publisert
1. juni 2020

En fersk rapport viser at antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern ble redusert med 42 prosent etter inntak i FACT-teamene som omhandles i evalueringen, sammenlignet med to år før inntak.

Notis
Publisert
1. juni 2020

Tall fra Samordna opptak viser at Universitetet i Tromsø er det mest populære psykologistudiet i Norge.

Notis
Publisert
1. april 2020

Psykologtidsskriftet er kåret til Årets tidsskrift av Norsk Tidsskriftforening.

Notis
Publisert
1. april 2020

Etter at private psykologaktører ble tatt som virusgisler, stiger bekymringen både for utsatte pasientgrupper og egne ansatte.

Notis
Publisert
1. mars 2020

Seks av ti personer med lett eller moderat angst eller depresjon ble friske gjennom det kommunale tilbudet «Rask psykisk helsehjelp».

Notis
Publisert
1. januar 2020

Birgit Valla ønsker å endre psykisk helsefeltet gjennom ny nettsatsing.

Notis
Publisert
1. desember 2019

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Sider