Du er her

Vil ha statsstøtte til utdanningsstillinger

Senterpartiet vil ha drahjelp fra staten for å sikre rekruttering av kommunepsykologer til distriktene.

I et representantskapsforslag datert 8. april foreslår stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Kari Anne Bøkestad Andreassen (begge SP) at staten skal gi finansiell støtte til spesialiseringsløp og utdanningsstillinger for kommunepsykologer. De mener det er det som skal til for at små distriktskommuner skal makte å rekruttere og beholde psykologer. Fra 1. januar 2019 er alle kommuner pålagt å tilby psykologkompetanse.

Toppe og Bøkestad henviser til erfaringene med å rekruttere fastleger, det såkalte ALIS-prosjektet (ALIS = allmennleger i spesialisering). Gjennom ALIS ga staten øremerkete tilskudd til utdanningsstillinger i kommunene for leger som ønsket å spesialisere seg i allmennmedisin. Nå foreslår de en tilsvarende satsing for å lokke psykologer til distriktene.

Høsten 2020 dokumenterte SINTEF stor psykologmangel i psykisk helse og rus i kommunene. I en kartlegging oppga over halvparten av kommunene at det er utfordrende å rekruttere psykologer, 35 prosent at det er vanskelig å rekruttere psykologspesialister. Rekrutteringsproblemene var størst i kommuner med færre enn 20 000 innbyggere, dokumenterte SINTEF i rapporten Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2020.

Les også i Psykologtidsskriftet:
• Ber om statsstøtte til utdanningsstillinger
• Strid om psykologdekningen i kommunene
• Stor psykologmangel i psykisk helse og rus

Kommenter denne artikkelen