Du er her

FACT-team gir langt færre tvangsinnleggelser

En fersk rapport viser at antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern ble redusert med 42 prosent etter inntak i FACT-teamene som omhandles i evalueringen, sammenlignet med to år før inntak.

page12image4593120NKROP har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert de sju første FACT- teamene som ble etablert i Norge (Flexible Assertive Community Treatment team). FACT-team er tverrfaglige team som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. I FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. I dag er det rundt 60 slike team i Norge.

– Det er veldig viktig for den enkelte bruker å slippe å bli så syk at man legges inn på tvang. En viktig grunn til at teamene klarer å forebygge dette er at de er så tett på brukerne, sier prosjektleder og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK ROP), Anne Landheim, til Najosnalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Det er også Landheim som er en av redaktørene bak rapporten «Evaluering av FACT-team i Norge» som ble lansert 30. april i år.

Evalueringen viser også at brukere generelt er fornøyd med hjelpen de får i FACT-team.

– Vi vet at det relasjonelle har veldig stor betydning. At de ansatte i FACT- teamene klarer å få god kontakt gjør at de lykkes med å beholde folk i behandling over tid. Dette er ofte brukere som ikke har stor tiltro til behandlingsapparatet fra før, sier Landheim videre til nettstedet NAPHA.

(Kilde: https://www.napha.no/content/24210/ Tvangsinnleggelser-nesten-halvert-med-FACT- team)

Psykologtidsskriftet

 

Kommenter denne artikkelen